AMY&PINK

 

Designed by Vernantinfo
Powered by Pearllike

Christendom for nietzsche is the historical, woridpolitical phenomenon of the church and its claim to power within the shaping of western humanity http://pro-essay-writer.com and its modern culture? There begins that way of being human which mans the realm of human capability www.writemypaper4me.org/ as a domain given over to measuring and executing, for the purpose of gaining inastery over that which is as a whole?
Gratis spelen gokkasten met echt geld online.

Schrijf u nu in voor de kuurweken!

Introductie

Mijn naam is Florentine van Vollenhoven.

Van 1996 – 2012 als hoofdvakdocent Natuurgeneeskunde verbonden aan de Hogeschool voor Natuurlijke Gezondheid van Mens en Dier te Meppel (voorheen Academie voor Natuurlijke Geneeswijzen Noord-Nederland). Tevens docent Hydrotherapie en voorheen docent Complementaire Voeding, waarbij de relatie tussen voeding en gezondheid centraal staat.

Naast het voeren van een algemene praktijk in Ruinen begeleid ik al meer dan 20 jaar vastenweken in het kader van mijn Reinigings- & Ontspanningskuur.

Als gastdocent verbonden aan Pensioen in Zicht trainingen voor het blok Gezondheid en Vitaliteit.

Sinds juli 2018 verzorg ik in opdracht van de BNMO – Afdeling Politie de training “Medisch Ontslag en Dan?” voor collega’s van de Nationale Politie die met medisch ontslag gaan.

Als deskundige gedurende 16 jaar verbonden aan het maandblad gezondNU.

Als teamlid 5 jaar verbonden geweest aan SISC Nederland voor het internationaal onderzoek naar het effect van familieopstellingen op bepaalde chronische ziektebeelden.

Van 2011 – 2022 als vakdocent Natuurgeneeskunde en Voeding verbonden aan de opleiding van School of Life.

Van 2014 – 2018 werkzaam als paardencoach en samen met Corine Vogelaar opleider aan de cursus “Werken met Paarden voor Professionals” waarbij professionals kunnen leren hoe paarden in te zetten als co-coach. Deze werkvorm wordt ook wel equitherapie genoemd. www.stableleadership.nl

Sinds 2018 toegevoegd als gastdocent bij High Impact Programma Informeel Leiderschap van Marieke van Ginkel. www.mariekevanginkel.nl

Bovendien geef ik (bedrijfs)trainingen in hoe vitaliteit te verkrijgen en te behouden in het kader van ziektepreventie.

In mijn praktijk staat het functioneren van het individu in zijn/haar totaliteit centraal. Ik benadruk het belang van het vrijmaken van het potentieel, door middel van inzicht en bewustwording.

Privacy Verklaring

Inleiding

Indien u in mijn praktijk therapie volgt, registreer en verwerk ik bepaalde persoonsgegevens. Dit gaat om basisgegevens (zoals naam en adres), en bijvoorbeeld gegevens ten behoeve het opstellen van facturen. Ook kan het gaan om informatie over de voorgeschiedenis van therapeutische en medische behandelingen. Daarnaast komen tijdens een therapie ook andere, zeer persoonlijke en ook privacy-gevoelige zaken aan de orde. Ik kan hierover aantekeningen maken, gericht op de inhoudelijke continuïteit en ontwikkeling van de therapie. Daarnaast kan het voorkomen dat ik de (contact)gegevens gebruik om u per e-mail of schriftelijk te informeren over onderwerpen die zijn gerelateerd aan de therapie die ik geef. Dit doe ik alleen als u hiervoor toestemming geeft (zie hieronder). Ik verstrek uw persoonsgegevens niet aan een andere partij, met uitzondering van situaties waarin ik de ondersteuning van een andere partij vraag bij het u aanbieden van toepasselijke informatie, zoals hierboven genoemd. In dat geval zal het nooit gaan om bijzondere persoonsgegevens zoals medische gegevens, of persoonlijke, emotionele informatie. Als therapeute ben ik gebonden aan het beroepsgeheim.

Toestemming

Bij aanvang van de therapie ontvangt u een document met nadere informatie over de persoonsgegevens die ik registreer en verwerk, en kunt u (via ondertekening van dat document) aangeven of u hiervoor toestemming geeft. Uw toestemming vormt voor mij de (wettelijke vereiste) grondslag voor de registratie van uw persoonsgegevens. U kunt er ook voor kiezen om een beperkte toestemming te geven voor de registratie van slechts enkele, voor de uitvoering van de behandelovereenkomst noodzakelijke gegevens. U kunt deze (gehele of gedeeltelijke) toestemming op ieder moment weer intrekken. Ik mag uw persoonsgegevens dan niet meer gebruiken, en geen nieuwe persoonsgegevens meer van u verwerken. Heeft u in het verleden therapie gevolgd in mijn praktijk? En wilt u meer informatie over de persoonsgegevens die tijdens die therapie zijn geregistreerd? Neem dan contact met mij op.

De Autoriteit Persoonsgegevens

Tijdens het verwerken van persoonsgegevens volg ik de voorschriften zoals deze zijn bepaald in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het wetsvoorstel Uitvoeringswet AVG. Dat betekent onder meer dat ik uiterste zorgvuldigheid betracht bij het verwerken en bewaren van persoonsgegevens, en voor zowel de rechtmatigheid als de beveiliging van deze verwerking onder het toezicht sta van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft, als betrokkene, ten aanzien van de registratie van uw persoonsgegevens een aantal rechten. Hieronder volgt een kort overzicht van enkele belangrijke rechten. Een volledig overzicht van uw rechten, en aanvullende bepalingen, kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het recht op inzage. U heeft het recht om inzage te vragen in de persoonsgegevens die ik tijdens de therapie heb geregistreerd. U kunt vragen om een schriftelijke, of digitale inzage in uw gegevens.

Het recht op verwijdering. U heeft het recht om uw persoonsgegevens die ik heb geregistreerd te laten verwijderen, uitgezonderd de gegevens die ik vanuit andere wettelijke verplichtingen dien te bewaren (bijvoorbeeld gegevens op facturen), of gegevens die ik op basis van voorschriften van mijn beroepsvereniging(en) en/of geschillencommissies dien te bewaren.

Het recht op wijziging. Indien u het vermoeden heeft dat uw persoonsgegevens die ik verwerk niet correct zijn, dan wel incompleet, kunt u een verzoek indienen tot wijziging of aanvulling van deze gegevens.

Het recht op beperking. U heeft het recht om te eisen dat ik als therapeute (tijdelijk of permanent) elke verwerking (wijziging, aanvulling en toepassing etc.) van uw gegevens staak.

Het recht op het indienen van een klacht bij de toezichthouder. U heeft het recht om ten aanzien van mijn verwerking van uw persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn. Een deel van de persoonsgegevens bewaar ik tenminste 10 jaar, voortvloeiende uit mijn verplichtingen aan de belastingdienst. De overige informatie kan ik minimaal 15 jaar bewaren, vanuit het door mijn beroepsvereniging aangegeven advies ter ondersteuning van eventuele geschillen over de behandeling. Ik kan echter oordelen dat het bewaren van de informatie niet noodzakelijk is.

Uitnodiging. De bescherming van uw privacy is voor mij erg belangrijk. En ook, of u zich als cliënt prettig en zeker voelt bij de manier waarop ik omga met toch zeer persoonlijke informatie. De bescherming van persoonsgegevens is sinds 25 mei 2018 nadrukkelijk(er) geregeld dan voorheen via de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en dat betekent meer waarborgen, en meer rechten voor u. Toch is ‘privacy’ meer dan alleen de handhaving van regels. Ik nodig u daarom van harte uit om, indien u hierover vragen, opmerkingen of wensen heeft, contact met mij op te nemen.

Designed by Vernantinfo
Powered by Pearllike